Да се научим да учим!

Това е нашата нова рубрика, в която ще Ви запознаваме с добри практики, образователни иновации, издания на хора от училищната общност на СУ „Васил Левски“

Г-жа Мариела Симеонова, преподавател по физика и астрономия, е автор на помагалото „Провери знанията си по физика и астрономия в 7.клас“ изд. „Булвест 2000“, част от издателска група „KLETT“

Помагалото е създадено с цел да улесни и подобри знанията на учениците по тази учебна дисциплина, както и да обогати учебния процес в посока на практическата приложимост на знанията. В помагалото ще откриете тестови задания, задачи, свързани с практиката, формати за оценяване, тренировъчни и контролни тестове.

Успехът се постига с усърдие!

Поздравления за успешната реализация на знанието на г-жа Мариела Симеонова.

Споделете: