Подготовка за посрещане на Баба Марта

Второкласниците от СУ „Васил Левски“ са готови да посрещнат Баба Марта. Заедно със своите класни ръководители, г-жа Росица Димитрова и г-жа Мирослава Усева, те посетиха Общинската библиотека, където четоха легенди и приказки за мартеницата. С много радост и старание, децата изработиха свои мартенички, а на изпроводяк получиха подарък-тематичен книгоразделител и дадоха обещание, тези посещения да се превърнат в традиция.

Споделете: