Отново повод за гордост!

Горди сме да споделим поредното постижение на ученици на СУ „Васил Левски“.
На 15.03. 22г. МОН публикува на страницата си https://mon.bg/bg/100161 списъците на ученици, допуснати до Национален кръг на олимпиадата по Физика.
Нашата ученичка от 7. клас Ирина Цветанова Тошева е класирана на 7 място в страната. Успехът на Ирина е забележителен по две причини:
• В последните 10 години ученик от Софийска област не е класиран за Национален кръг на олимпиадата по физика.
• Ученичката ще се конкурира със свои връстници основно от математически гимназии.
Поздравления за Ирина и успех на Националния кръг!
Поздравления и за доброто представяне в областния кръг и на останалите ученици от 7 клас – Наталия Вельова, Христина Каратанева и Петя Димитрова.
Поздравления и за г-жа Мариела Симеонова, преподавател по Физика, за труда и мотивацията на учениците!
Споделете: