Повод за гордост!!!

Петима наши ученици се класираха за Националния кръг на състезанието по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2022 (KGL 2022г.), организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, който ще се проведе в гр. Гоце Делчев на 19.03.2022г.
В училищния кръг в цялата страна участваха 5200 ученици, като максималния брой точки от изпитния тест е 100т.
Ето резултатите на нашите ученици:
🏆1. Калина Радкова, ниво A1, 100т. – преподавател г-жа Радка Арнаудова
🏆2. Ева Георгиева, ниво A1 senior, 92,5т. – преподавател г-н Константин Георгиев
🏆3. Габриела Танева, ниво A1 senior, 92,5т. – преподавател г-ца Йоана Борисова
🏆4. Ивайло Брънзелов, ниво A2, 87,5т. – преподавател г-ца Йоана Борисова
🏆5. Ванеса Стефанова, ниво B2, 80,00 т. – преподавател г-н Константин Георгиев
Благодарим за участието на всички наши ученици и на прекрасните ни преподаватели! 🙏💐🌟🙏
Споделете: