Модерното образование в спектъра на НП „Иновации в действие“

От 3. до 5.05.22г. ученици от пети клас, под ръководството на г-жа Христова, директор на СУ „Васил Левски“ и г-жа Григорова, старши учител по ИТ, взеха участие в партньорска среща по НП „Иновации в действие“. Домакин на инициативата – СУ „Йордан Йовков“-гр. Сливен, събра представители от различни училища в България, за да демонстрира в открити уроци иновативни практики за различните образователни етапи. „Визуално програмиране“ чрез иновативна платформа с ученици в начален етап, както и практика за създаване на мобилно приложение за разпознаване на цветове с ученици от гимназиален етап. В програмата на инициативата бяха представени авторски игри, продукти за деца със СОП, както и демонстрации с акцент „Деца помагат на деца“.
Сътрудничеството е новата визия на модерното образование.
Споделете: