Посещение в Националния природонаучен музей

Националният природонаучен музей е първият и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Основни приоритети са изучаването на биологичното разнообразие, опазването на природната среда и еволюцията на организмите. В тази връзка, всестранно се проучват на фауната, флората, фосилите, минералите и скалите на България и други страни.

Годишно музеят се посещава от около 50000 (в някои години до 115000) души. Нашите първокласници имаха привилегията и удоволствието да бъдат сред тях. Визитата беше награда от г-жа Мариета Христова за чудесното им представяне на тържеството „Вече сме грамотни“.

Споделете: