С гордост обявяваме резултатите от НВО за 7. клас!

И през тази учебна година учениците от СУ „Васил Левски“ се представиха достойно на НВО в седми клас, въпреки че този випуск беше обучаван най-дълго в електронна среда от разстояние – през втория срок на V клас, целия VI клас и частично в VII клас. Нашите седмокласници заеха първите места в класацията на резултатите по български език и литература сред връстниците си в София област. Резултатът, който те са постигнали на изпита по български език и литература, е 63,25 точки, с 10 пункта по-висок от обявения от МОН резултат за страната – 53,63т., и с 13 т. по-висок от средния резултат за София област – 49,24т. Това е оценка „Много добър” и е основателна причина за гордост както за учениците, така и за преподавателите в нашето училище.
По математика също е постигнат добър резултат – 38,06 т., по-висок от националния – 35,32 т., и значително по-висок от средния успех за училищата в София област – 29,55 т.
Добрите резултати от НВО в 7. клас са убедително доказателство, че в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин се получава много добра подготовка по всички дисциплини и всеки ученик може да направи конкурентен избор в предпочитаната област след седми клас.
Поздравления за нашите седмокласници и за техните учители – преподавателите по български език и литература – Жени Щерева (7а,б и в клас) и Тошка Янкова (7г клас), и преподавателя по математика – Светлана Милтенова, за усърдието и положения труд при постигане на тези високи резултати!
Споделете: