ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС

Започна учебната практика на учениците от професия „Компютърен график“  в СУ „Васил Левски“ 

На 01.07.22г. професионалните паралелки на нашето училище с ръководители г-жа Славкова и г-жа Найденова посетиха печатница  „Ротопринт“, където се проведе първото им съвместно занятие. Темата, на което беше „Безопасност и оказване на първа медицинска помощ“. Теорията и практическите упражнения въведоха учениците в значимостта на проблема и отговорността на всеки при провеждане на животоспасяващи практики. Професионалната компетентност на лектора разкри възможността на всеки да участва в тренировка, демонстрираща животоспасяваща практика. 

През втория ден занятията бяха детерминирани като десетокласниците бяха запознати с тънкостите във видовете печат чрез лекцията на г-н Христо Стайков, а единадесетокласниците посетиха УНСС и Издателския комплекс на университета. Изпълнителният директор на издателството г-н Веселин Ангелов им показа машините за печат и цялостния процес за издаването на книги. Г-н Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, представи пред учениците възможностите за кариерно развитие и стажантските програми на УНСС. Предстоящите занятия ще бъдат обвързани с дигиталния и комерсиален печат, а лекторите ще бъдат от Саванто и J point. Лектор по темата „Дигитален дизайн“ ще бъде г-н Иван Шарков, специалист в областта.

Споделете: