С УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ УЧЕНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК“ ЗАВЪРШИХА ТАЗГОДИШНАТА ПРАКТИКА ПО ПРОФЕСИЯ

Завърши учебната практика на учениците от Xв и XIв клас, избрали попрището на компютърен график в СУ „Васил Левски“. 

Забележителни професионалисти и ерудирани преподаватели въведоха учениците в тънкостите на бъдещата им професия. Тематичното многообразие на лекционния курс и практическите упражнения разкриха пред средношколците маркетингови стратегии, особеностите на дизайна, спецификата на предпечатна и печатна подготовка, общата теория на цвета, както и управлението па проекти, особеностите на мотивационното писмо и професионалната автобиография. Посещенията на печатници и фирми, занимаващи се с рекламен дизайн, представиха в реална среда особеностите на избраната професия.  

Лектори на тазгодишната учебна практика бяха изявени професионалисти от фирми и издателства – Ротопринт, Булгед, J Point, Симолини, Атия принт, Дедракс, ВХТУ, Саванто и УНСС. 

Изключителни благодарности за ползотворното сътрудничество изказваме на г-н Христо Стайков, г-н Иван Стайков, г-н Чавдар Величков, г-н Добромир Дочев, г-н Искрен Спиридонов, доцент във ВХТУ, г-жа Боряна Николова, г-жа Невена Павлова, ,г-н Оник Карамфилян, г-н Иван Шарков, г-н Найден Найденов и г-н Теодор Пеев, които въведоха учениците в основите на бъдещата им професия.  

Споделете: