Поклон, Будители народни!

С прекрасен урок по родолюбие, организиран от г-жа Надка Дойчинова, четвъртокласниците от СУ „Васил Левски“ припомниха заветите на Будителите – онези достойни люде, в чиито идеи и труд е побран духа на цял един народ. С портрети в ръка, децата възкресиха паметта на Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Априлов и много други радетели за национална вяра и българско самосъзнание. Онези хора на духа, словото и действието, които през вековете са съхранили духовните ценности на нацията. Към празника се присъедини със своя екип г-жа Райничка Николова, заместник-кмет на община Елин Пелин с ресор ОХСД, която се обърна с емоционален поздрав към учениците и будителите на днешното време – учителите. Г-жа Николова им връчи поздравителен адрес от името на кмета на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов.
“ Това е нашият, само нашият си празник. Какво ни е накарало да го измислим?!. Сигурно благодарността към тези, които с обичта си към народа, към азбука, култура, просвета, са станали достойни за това име – Будител“ – Валери Петров
Споделете: