Посещение на изложение “Копис 2022”

На 06.10.2022 г. учениците от 12 “в” клас (Компютърен график) посетиха изложение “Копис 2022” в Интер Експо Център, придружени от г-жа Веселинова и г-жа Славкова.
Г-н Иван Шарков съдейства учениците да се запознаят с новите печатни технологии, което допринася за по-доброто им развитие по специалността.
Споделете: