Да се научим да учим чрез съвременни модели на взаимодействие

В поредица от уроци по ИТ г-жа Тинка Иванова и г-н Ясен Георгиев демонстрираха пред учениците от девети клас иновативни практики на взаимодействие, чрез които теоретичното знание се превърна в практическа основа за приложение в реална среда. 

Първата тема от цикъла –„Системи за глобално позициониране“ срещна учениците с външни лектори, практици в професионалната област, инженери геодезисти. Те запознаха деветокласниците с професионалното приложение на  GPS. Учениците решаваха задачи за откриване на обекти по координати. Измериха разстоянието и изчислиха площта на спортната площадка. 

В рамките на два урока  се запознаха с необходимите устройства за свързването на компютри в мрежа – разгледаха различните видовете кабели, устройствата за управление на връзките, а с помощта на тестер проверяваха свързаността. След това успяха да конфигурират и компютърна мрежа между няколко компютъра. 

Уроците са част от два тематични дяла, които показват възможностите   теоретичната част  да се овладее чрез практическите приложения.  

 Новата образователна реалност изисква и нови модели на преподаване, за да се изградят успешни професионалисти.  

Споделете: