ЕДИН НЕОБИЧАЕН ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО НА ЗЕМЯТА

Учениците от XII клас на СУ „Васил Левски“  посетиха Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, където бяха посрещнати от декана на Геологопроучвателния факултет-доцент д-р Борис Вълчев. Те видяха две презентации- едната за добива и използването на златото в България, другата за структурата на МГУ и профилите, в които могат да приложат придобитите знания. Разгледаха и Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми, в който са експонирани различни изкопаемиминерали, руди, скали-  както от български находища, така и образци от над 50 други страни. 

След това попаднаха в света на ахата, аметиста, планинските кристали, рубините, опалите и изумрудите, които са съхранени в Музея на уникалните кристали „Илия  Динев“. 

Дали това посещение ще се отрази на бъдещия избор на учениците предстои да видим. Ние-техните учители, се водим от думите на Аристотел: „Тези, които знаят–действат. Тези, които разбират-обучават“. 

Споделете: