Честване на Деня на народните будители

Всяка епоха ражда своите будители. Времето и историята не ги избират случайно, а ги създават тогава, когато има нужда от тях. Пръв Паисий Хилендарски се опитва да пробуди българите, убеждавайки ги , че има с какво да се гордеят. Той се справя с тази нелека задача именно във време, в което народът е обезверен и останал без надежда. Делото му продължава Левски – „посветил себе си на отечеството“, завършил земния си път на бесилото с една цел, една идея, една мечта – „за чиста и свята република“. Христо Ботев, Иван Вазов, Захари Стоянов, Георги Раковски, Петко Р. Славейков, Васил Априлов, Софроий Врачански, Георги Бенковски… Много са великите българи, просветители, книжовници, революционери, отдали труда и живота си на българската свобода и духовност. Днешните будители са тези, които са готови да разпространяват и поддържат огъня на просветата, културата и духовността. Те са ни необходими, защото времето няма да спре, а българският дух трябва да живее.
Сърдечни благодарности на съвременните будители проф. д-р Тодор Мишев и гл.ас. д-р Катя Мишева от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за проведената среща-разговор с нашите ученици!
Споделете: