Националната седмица на четенето

Седна баба, до нея дечица,
наредени глава за главица,
Приказките баба не забравя,
все разправя, разправя, разправя…
В 5.а чете госпожа Величка Ненчева. В 5.б – г-жа Теменужка Петрова.
Споделете: