„Левски и ние чрез изкуството“

Г-жа Мирослава Усева и нейните ученици от 3б клас днес посветиха своите часове по изобразително изкуство на най – българския син Васил Левски. Гост в часовете беше г- жа Денка Миленова, майка на ученичка от класа и бивш възпитаник на училището ни. Тя с удоволствие и усмивка им прочете за детските  години на Левски, зададе им въпроси за неговата революционна дейност и мечти.

Третокласниците се потопиха в изобразителното изкуство с портретите на Апостола, нарисувани от български художници. С помощта на г-жа Усева и г-жа Павлова изработиха своята първа книжка за Васил Левски и обещаха да го пазят в сърцата си завинаги. „И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“ – Васил Левски.

 

Споделете: