ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗНАНИЕ

В седмицата, посветена на 150 години от гибелта на Апостола, се проведе Кръгла маса на тема: „Васил Левски в българското образование“. В дискусията участваха преподаватели от трите образователни етапа, както и ръководството на училището. Училището е хранилище на паметта и знанието, институция, създаваща визия за миналото и бъдещето, и оставя трайна следа в съзнанието на младото поколение.
Изучаването на живота и делото на Апостола започва от начален етап и продължава до завършване на гимназиален етап, където с литературните шедьоври на Ботев и Вазов се завършва представата за святата личност на Левски.
Участниците изтъкнаха тревожния факт, че учениците нямат траен интерес и знания, че светините в историята често са забравени, подменени от „Новите идоли“, а и една от причините за това е липсата на синхрон в програмите по история и цивилизации и литература.
Въпреки трудностите, които среща колегията, старанието да се изгради памет за героя я мотивира да търси подходи, чрез които да привлече вниманието на обучаемите, защото общност без корени няма бъдеще.
Споделете: