Проект на децата от ЦОУД на 2 „б“ клас по повод патронния празник на училището ни  

Ехото от делата на Левски ни вдъхнови да работим върху материали, чрез които да опознаем и научим повече за героя. Трудът на учениците в часовете „Дейности по интереси“ обезпечи създаването на кът, на който да се любуват всички. Решихме да ги поканим да проверят знанията си и им предоставихме листовки.

Споделете: