Участие на наши ученици във финансов лагер „Сити“, програма „Учебна компания“

На 07.02.2023 година се състоя Финансов лагер „Сити“, програма „Учебна

компания“, организиран от Фондация Джуниър Ачийвмънт за България.

Наши ученици от 11.б клас, обучаващи се в профил ,,Предприемачески“ с учител госпожа Магдалена Велкова, се включиха в мероприятието. След като им бе изнесена кратка презентация, им бе поставен следният казус:

Група от 4-ма младежи, които се интересуват от високите технологии, опазването на околната среда и рециклирането, се обединяват около идеята, че пластмасовите отпадъци са един от най-сериознитепроблеми. Предлагат решение чрез стартиращо бизнес-начинание за здрав и устойчив продукт – паве. То е двуслойно и е направено от отпадъчни материали. Освен пластмаса за базата се добавя и пясък (кварцов пясък от пречиствателните станции за вода или от натрошено стъкло).

Горният слой е направен от отпадъчни съставки в минната индустрия и ТЕЦ – като шлака и летлива пепел. Целта на този слой е да защити пластмасата от слънцето и студа и да не позволи на микрочастиците да се отделят в природата.

Задачата на участниците бе:

1. Да измислят подходящо име на компанията;

2. Да помогнат с финансовото планиране на компанията за първите 12 месеца от дейността ѝ, като попълнят прогнозен план за приходи и разходи (в предоставения от JA формуляр). Дейността на компанията започва от първи месец;

3. Да представят решението си пред жури в 4- минутна презентация в избран от тях формат (PowerPoint, Prezi, видео или други), която да включва попълнения формуляр.

Споделете: