150 ГОДИНИ ПАМЕТ, 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ НА ЗАВЕТА И НЕСЛОМИМИЯ ДУХ

И тази година се прекланяме пред духа на Апостола, свеждаме глави в тихо възпоменание и възраждаме спомена за святата му личност, за висшите му стремежи за равенство и справедливост, които го превръщат в безсмъртен идеал за свободолюбив дух и родолюбие.
По повод патронния празник на училището г-жа Владимира Ганчева Абу Алшамлат дари на училищната общност юбилеен сребърен медал с лика на Васил Левски и символичното послание, изписано като надслов „Дела трябват, а не думи“
Г-жа Христова, директор на СУ „Васил Левски“, прие с благодарност съкровеното дарение, което ще се съхрани като истинска ценност в историята на училището.
Благодарност към г-жа Владимира Ганчева Абу Алшамлат, която с добротворческия си жест създава надежда за бъдещето.
Споделете: