Дискусия на тема „Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област“ (2020-2022)

На 06.03. 2023 г. СУ „Васил Левски“ бе домакин на първата дискусия на тема „Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област“ (2020-2022).
Дискусията се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0006 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ към Оперативна програма добро управление, изпълняван от Центъра за изследвания и анализи.
Лектор бе проф.д-р Албена Вуцова от Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.
Споделете: