Световен ден на водата

Целта на учениците от 2 „Б“, ЦДО е да привлече вниманието на обществеността към проблема за достъпа до чиста питейна вода и съхраняването на водните ресурси. Споделихме материалите, с които работихме и добавихме лично творчество по темата.

Споделете: