„Най-съкровеният, най-българският празник – денят на словото, на духа и културата“

Открит урок, посветен на 24 май – Ден на българската просвета и култура се проведе във 2 „б” клас на СУ „Васил Левски”, с класен ръководител Спаска Ленкова.  Темата бе творбата „На Кирил и Методий” – урок за възприемане, осмисляне и интерпретиране на стихотворение.

Показвайки инициативност и предприемчивост, учениците бяха изготвили и украсили класната стая с красиви проекти, посветени на двамата братя. Поклониха се пред тяхната памет, прославяйки ги с песента „Слава, слава …“. Чрез четене с поставяне на въпроси, изясняване на непознати думи, учениците под ръководството на учителя, направиха задълбочен анализ на стихотворението и показаха умения за ориентиране в литературното произведение. Децата демонстрираха знания, активност и любознателност в цялостния ход на урока. Постигнаха още по-голяма осъзнатост за величието на делото на Кирил и Методий. Второкласниците декламираха стихотворения и поставиха цветя, украсявайки ликовете на братята просветители.

 

Споделете: