МОТИВИРАШ УЧЕНИК, СЪЗДАВАШ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ!

Фестивалът на науките, проведен на 14.-15.06. в СУ „Васил Левски“ за втора година, се превърна в истинско образователно визионерство.

Ателиетата и работилниците, дискусионните клубове и презентациите, СТЕМ уроците и демонстрациите обединиха природните, хуманитарните и технологичните дисциплини в полето на любознанието и доказаха, че „В природата всичко е цялост“.

Тазгодишният образователен форум без усилие сплоти училищната общност, като заложи на ентусиазма и любопитството. Научните открития, експериментите в различни предметни области, както великолепните лектори, надградиха представата за училищното традиционно образование.

Гостите-професор Живко Желев и преподавателите и студентите от МГУ „Свети Иван Рилски“ „доведоха“ академичното знание както до малките и големите ученици на СУ „Васил Левски“, така и до гостите, уважили инициативите. Пулсът на времето се промени, защото окрили участниците със знания от различни научни области.

В поредица от публикации заинтересованите, които не можаха да посетят форума, ще имат възможност да се докоснат до необятния свят на науките.

Откриване на „Фестивал на науката 2023“
Работилница за малки архитекти и строители – „Да построим кула на мечтите“.
Ръководители: Анета Димитрова и Росица Димитрова.
С ученици от 3. и 4. клас
„Моя страна, моя България“ – творческа работилница с ученици от 4. клас.
Ръководители: Надка Дойчинова, Диана Николова и Мирослава Усева.
Участието се проведе на 15.06.2023г.
С изобразяване чрез декупаж на природните особености на релефа на България върху контурна карта; подреждане на пъзел с природни дадености и известни български градове.

„Научните открития през 2022 г.“ – презентации, изработени от учениците от седмите класове. Ръководител: Искра Стоянова. Представянето се проведе на 14 и 15 юни.

https://fb.watch/lh9Gx6m230/

Трансформация чрез комуникация в Панаира на суетата – Интердисциплинарен дискусионен клуб с ученици от 11. клас. “В природата всичко е цялост”. Ръководители: Милена Френкева и Таня Цанева

 

Споделете: