Избор и алтернативи

Учебната практика на  професионалната паралелка „Компютърен график“ под ръководството на г-жа Людмила Славкова, г-жа Валентина Петкова и г-н Светозар Стоев  завърши.

Мотивирани от споделеното експертно знание, от съветите за разрешаване на професионални казуси, от вълнуващите лични истории на лекторите, учениците дискутираха, експериментираха и за пореден път затвърдиха правилността на избора си. Възможността да преоткрият наученото в реална бизнес среда стана възможно благодарение на експертите в професионалната област- г-н Христо Стайков,  г-н Иван  Шарков, г-н Иван Стайков, г-н Стилиян Миладинов, г-н  Добромир Дочев, г-н Чавдар Величков, г-н Иван Рачев, г-н Искрен Спиридонов, г-н  Оник Карамфилян, г-жа Кирилка Михалкова, г-жа Невена Павлова, г-н Петър Желев, екипи от специалисти от Ротопринт, Мултипринт, Саванто, УНСС, ХТМУ, Дедракс, Атия принт, J point, Булгет, към които изказваме своята искрена благодарност с адмирации на професионализма и човечността им.

Учебната практика е най-добрата възможност за проверка на знанията и утвърждаване в професионалната сфера.

Споделете: