Иновативен урок в трети клас

В урок по иновативния предмет „STEAM Откриватели“, в СУ „Васил Левски“, учениците от трети клас с помощта на г-жа Анета Димитрова се превърнаха в малки метеоролози.
Какво е вятър? Как той помага на човека? Как да измерим силата му? Въпроси, които събудиха любопитството и интереса на малките откриватели.
Запознаха се с устройството за измерване на силата на вятъра – анемометър, изобретено още през 19 век от ирландския астроном Джон Робинсън и приложението му в различни области на човешката дейност.
Най – вълнуващата част от урока беше изработването на свой анемометър, с който ще могат да измерват и сравняват скоростта на вятъра на различни места.
Разделени в екипи, децата измерваха, изчисляваха, експериментираха, правиха изводи и се забавляваха.
Споделете: