Отбелязваме 138 години от Съединението на България

Честит празник, българи!
Поздрав от учениците от начален етап на СУ „Васил Левски“ гр.Елин Пелин с ръководител г-жа Росица Димитрова

Девизът на България, изписан със златни букви на фасадата на Народното събрание, е „Съединението прави силата“. Смисълът на този девиз далеч надхвърля историческия акт на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Избрали сме този израз за девиз, водени от вътрешното усещане, че десетилетия напред разединението ще бъде наша национална съдба, наша участ, наша трагедия, а съединението ще си остане наш блян и стремеж. Ще бъдат разединени не само нашите земи, вътрешното разединение също ще стане наша съдба. Година след година ще се прекланяме пред Съединението, но не ще намираме сили да превъзмогнем разединяващите вражди. Ще стои още десетилетия девизът като призив, който не умеем да осъществим на дело. Затова освен като блян и призив, националният ни девиз звучи и като завет – ще бъдем силни тогава, когато сме съединени, а ще бъдем съединени по граници, когато постигнем съединение като народ. Химнът на Европейския съюз ни призовава: „Във прегръдка, милиони, край сложете на вражди!“
Дизайн: Моника Павлова от 11 в клас
Може да бъде изображение с 2 души и текстово съобщение
Споделете: