Да се знае! Да се помни!

С тържество-поклон най-малките ученици на СУ „Васил Левски“ припомниха заветите на Будителите-онези достойни люде, в чиито идеи и труд е побран духа на цял един народ. С портрети в ръка, децата възкресиха паметта на Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Априлов и много други радетели за национална вяра и българско самосъзнание. Онези хора на духа, словото и действието, които през вековете са съхранили духовните ценности на нацията.
“ Това е нашият, само нашият си празник. Какво ни е накарало да го измислим?!. Сигурно благодарността към тези, които с обичта си към народа, към азбука, култура, просвета, са станали достойни за това име-Будител“-Валери Петров
Споделете: