„Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл“. Виктор Юго

Екипът за подкрепа за личностно развитие съвместно с училищния ученически съвет организираха съвместна дейност за учениците от начален и прогимназиален етап по повод деня на четенето.
В лицето на Гергана Михайлова – председател на УУС, Мирослав Серафимов и Борислав Георгиев се проведе интересно и вълнуващо приключване на „Ден на четенето“.
Учениците на обща и допълнителна подкрепа бяха включени в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на разнообразни игри, дискусии и парад на приказките, като по-големите ученици четоха приказки на по-малките.
Споделете: