„Книгите са единствената форма на преносима магия.“ Стивън Кинг

Те са безвременни приятели и вечни съюзници. Четенето пък е ключът към непрекъснато обогатяващ опит, който формира мислите и емоциите ни.
С множество дейности (четене от по-големи на по-малки ученици, четене на ученици от родители, посещения в училищната библиотека, четене в двете детски градини в града, представяне на любима книга, драматизации), учениците от начален етап на СУ“Васил Левски“ се включиха в националната кампания „Ден на четенето.
Четенето дава възможности.“ Целта е да се насърчи четенето на книги, което предоставя възможност за нови идеи и прспективи, критично мислене и способност да анализираме различни ситуации.
Всичко това ще е напразно и ще звучи като кухи думи ако децата не виждат нас, възрастните с книга в ръка.🙂📖📚✏️
Споделете: