Добри гости коледари в СУ“Васил Левски“…

Добри гости коледари в СУ“Васил Левски“…
Стани нине, господине,
че ти идем добри гости.
Добри гости коледари,
тръгнали сме чак от снощи
в тези дълги, тъмни нощи.
Да ви търсим кой къде сте,
да ви носим добри вести-
колко билки по земята,
толкоз здраве в тази къща. Стани, нине, господине,
стани, посрещни ни,
че ти идат добри гости,
добри гости, коледари.
Ний оттука, господ тука.
Стани, нине, господине.
Тебе пеем, Бога словим,
Стани, нине господине.
Колко звезди в ясно небе
Толко здраве в тази къща.
Споделете: