Посещение в Националния военноисторически музей

На 20 декември 2023 г. всички седми класове на СУ „Васил Левски“ посетиха Националния военноисторически музей в гр. София. Те бяха придружени от учителите по история и цивилизации и класните си ръководители. Учениците с интерес се включиха в беседата, посветена на възрожденската и новата българска история и научиха редица любопитни факти по вълнуващите ги теми: „Начало на организираното националноосвободително революционно движение“, „Живот и дело на Васил Левски“, „Априлското въстание“, „Руско-турската освободителна война“, „Съединението на Княжество България с Източна Румелия“, „Обявяване на Независимостта на България“, „Балканските войни“, „Участието на България в Първата световна война“ и др.  

Споделете: