Арт акцент на седмицата

👹Арт акцент на седмицата 👺
Кукерски маски, изработени в часовете за дейности по интереси от групите за ЦОУД, под ръководството на г-жа Мария Данкина, г- жа Теодора Серафимова, г-жа Надежда Делибеева-Николова, г-жа Емилия Спасова и г-жа Мариета Павлова.
Българският народ умее да пази традициите си, да се брани от злините и да остане истински до края на дните си! Нека бъдем достойни българи и да не
забравяме корените и обичаите си! Защото дърво без корени няма!
Споделете: