Проекти „Слънчева система“

🌞Проекти „Слънчева система“, изготвени от учениците на г-жа Росица Димитрова, 4 а клас. 🌍Още от прастари времена, когато човечеството правело първите стъпки, с които по-късно щяло да завладее този непознат и необуздан дотогава свят, въпросът за Вселената и мястото ни в нея бил поставян на първо място в опит да се разгадае същността на тази наша безкрайна реалност. Времето на нашите предци, успели да разбулят част от тайните на небосвода, ни е завещало тяхното познание, съхранявайки цялото му величие и прелест и дарявайки го с безсмъртие и вечност.🚀

Споделете: