STEAM урок за Световния ден на рециклирането

Във връзка със Световния ден на рециклирането – 18 март, учениците от трети клас се впуснаха в екоприключение в класната стая.
Малките STEAM „Откриватели“ направиха поредната стъпка напред в света на науката и се превърнаха в истински екологични защитници. Обогатиха своите знания за разделното събиране на отпадъците, научиха какво е рециклиране, защо е важно и какъв е приносът му за опазването на околната среда.
В организираната малка екоработилница за рециклиране на хартия, третокласниците влязоха в ролята на млади научни работници, изследващи процеса на превръщането на стара хартия в нова. С помощта на г-жа Анета Димитрова, учениците се включиха активно в процеса на рециклиране. С голям интерес превърнаха събраната стара, ненужна хартия в пулпа, а след това всеки имаше възможността да направи, оформи и изсуши свой собствен лист рециклирана хартия, от който ще изработи красив медальон, носещ послание за опазване на природата.
Освен, че научиха практическите стъпки при рециклирането на хартия, децата разбраха и колко е важно да бъдем отговорни към околната среда и да мислим за бъдещето на нашата планета.
Споделете: