Ден на отворените врати в МГУ „Свети Иван Рилски“

Днес, 19.04.24г. се проведе Ден на отворените врати в МГУ „Свети Иван Рилски“, на който присъстваха директорът на СУ „Васил Левки“ г-жа Мариета Христова с ученици от 11А,Б,В  клас и класните им ръководители Т. Иванова, Б. Атанасова, М.Евгениева. Тази инициатива се провежда вече 10 години с мисия МГУ да се утвърдят като фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на България за осигуряване суровинната и енергийна независимост на страната.

Различните факултети показаха в специално изградени ателиета и работилници разнообразни и атрактивни научни демонстрации, презентации, викторини и томболи, чрез които  запознаха бъдещите кандидат-студенти с богатствата на изучаваните в университета науки за Земята. Бъдещите инженери и специаисти в сложните производствени системи за добив, преработка и транспорт на полезните изкопаеми усетиха ползите от професиите, чрез които се гради и развива света, в който живеем и даваме своя принос към устойчивото развитие – от природата за хората и от хората за природата.

В събитието участваха АЕЦ Козлодуй ЕАД; Асарел-Месет АД, Геотехмин ООД, Дънди Прешъс Металс Челопеч АД, Елаците-Мед АД, Евромаркет Кънстракшън ЕАД, Каолин ЕАД и Холсим България АД.

 

 

 

 

Споделете: