Анкета за Ученически униформи в начален етап на Средно училище „Васил Левски“, гр. Елин Пелин

Уважаеми родители,  по предложение на Обществения съвет към СУ „Васил Левски“, предоставяме на вниманието Ви анкета за проучване нагласите относно въвеждането на ежедневна ученическа униформа в начален етап, притежаваща нашивка на логото на училището. Вашето мнение ще ни помогне да вземем информирано решение, което отразява желанията и предпочитанията на училищната общност. В тази връзка Ви призоваваме да отделите от времето си и да попълните приложената анкета. Срокът за попълване на анкетата е до 01.07.2024г.

Анкета

Резултати от анкетата:

Споделете: