Повод за гордост!

С голямо вълнение искаме да споделим радостта си от блестящото представяне на Десислава Игнатова от 7б клас, която се класира на второ място в нейната възрастова група в тазгодишното издание на Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“.
Пожелаваме на Деси много бъдещи творчески завоевания и възможности да представя своя талант, да изразява свободно и смело креативните си идеи и да усъвършенства виртуозния си щрих.
Споделете: