Начало на практическото обучение на професионалната паралелка „Компютърен график“

Първи юли е първият ден от учебната практика на учениците от 10.в и 11.в клас, които се обучават в професионалната паралелка на СУ „Васил Левски“. Производствената практика на гимназистите стартира с посещение на печатница „Ротопринт“. С любезното съдействие на г-н Чавдар Величков бъдещите графици бяха инструктирани и въведени в правилата за безопасна работа. Занятията продължиха с демонстративно гасене на пожар. Образователните мероприятия бяха съпътствани от здравна беседа, представена от медицинско лице, г-жа Каменова. Вторият ден беше с индивидуални практически задания. 10.в клас с ръководител г-жа Найденова присъства на лекция, свързана с видовете печат, изнесена от г-н Христо Стайков, а 11.в клас- с ръководители- г-жа Славкова и г-н Стоев , посетиха печатница „Мултипринт“ в гр. Костинброд, където бяха запознати с цялостния процес за печат на учебна и художествена литература. 

Споделете: