Информация за свободните места за ученици в СУ“Васил Левски“

Информация за свободни места за ученици за учебната 2023/ 2024 година съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 / НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 г.

Информация за свободни места за ученици за учебната 2023/ 2024 година

Информация за свободни места за ученици за учебната 2022/ 2023 година