Информация за свободните места за ученици в СУ“Васил Левски“

Информация за свободни места за ученици за учебната 2022/ 2023 година съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 / НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 г.

Клас

Вид паралелка

Брой свободни места

1

непрофилирана

1

2

непрофилирана

4

3

непрофилирана

5

4

непрофилирана

8

5

непрофилирана

9

6

непрофилирана

22

7

непрофилирана

11

9 б

„Предприемачество“

3

10 а

„Софтуерни и

хардуерни науки“

1

10 б

„Предприемачество“

1

10 в

„Компютърен график“

0

11 а

„Софтуерни и хардуерни науки“

1

11 б

„Предприемачество“

5

11 в

„Компютърен график“

9

12 а

„Софтуерни и хардуерни науки“

2

12 б

„Предприемачески“

11

12 в

„Компютърен график“

3