Информация за свободните места за ученици в СУ“Васил Левски“

Информация за свободни места за ученици за учебната 2021/ 2022 година съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 / НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 г.

Клас

Вид паралелка

Брой свободни места

1

непрофилирана

3

2

непрофилирана

17

3

непрофилирана

12

4

непрофилирана

2

5

непрофилирана

7

6

непрофилирана

2

7

непрофилирана

6

9 б

„Предприемачество“

1

10 а

„Софтуерни и

хардуерни науки“

1

10 б

„Предприемачество“

5

10 в

„Компютърен график“

9

11 а

„Софтуерни и хардуерни науки“

2

11 б

„Предприемачество“

10

11 в

„Компютърен график“

2

12 а

„Софтуерни и хардуерни науки“

7

12 б

„Обществени науки“

11

12 в

„Предприемачески“

2