Обучение в електронна среда

Обучението  в електронна среда- предизвикателството на образованието на  XXI век

Научете се, защото в превратностите на живота само знанието ще остане с вас”

                                                                   Н. Хорсов-персийски поет

В тази рубрика ще откриете: Полезни съвети за работа в елекронните платформи-SHKOLO и TEAMS, с които работи училището.

Електроннен дневник, от който ще получавате ежедневна информация за учебния процес и оценките по предмети.

Образователни сайтове за придобиване на знания и компетентности по отделните учебни дисциплини.

Ще имате възможност да контактувате с преподавателите, да изпращате съобщения и давате предложения, чрез което ща създадем модерна училищна мрежа.

Заповед отмяна на тестване на учениците

Заповед за организация на учебния ден при тестване на Директора на СУ“ Васил Левски“ за 21.03.2022 и 28.03.2022

Заповед за организация на учебния ден при тестване от 28.02.2022г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за организация на учебния ден при тестване от 21.02.2022г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 07-18.02.2022г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 24.01.2022 – 28.01.2022. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед № РД-09-1279 от 21.01.2022 г.

Заповед за преминаване в електронна среда 08.11 – 15.11.2021г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 28.10-05.11.2021г. на всички ученици на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 25-29.10.2021г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за организация на образователния процес за времето от 21 октомври 2021 г. до 28 октомври 2021 г. вкл. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за организация на образователния процес за времето от 12 октомври 2021 г. до 24октомври 2021 г. вкл. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за спазване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка на Директора на СУ“ Васил Левски“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 2021-2022 уч.година

Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни)

Декларация от родител

Декларация от ученик (18 год)

Декларация от ученик (14-17 год) и родител 

Заявление от родител

Заявление от ученик (18 год)

Заявление от ученик (14-17 год) и родител