Обучение в електронна среда

Обучението  в електронна среда- предизвикателството на образованието на  XXI век

Научете се, защото в превратностите на живота само знанието ще остане с вас”

                                                                   Н. Хорсов-персийски поет

 


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОТ 1 ДО 7 ФЕВРУАРИ 2024 Г.

Уведомяваме всички родители и ученици от училищата на територията на Софийска област, че  в изпълнение на Заповед № РД 09-244 от 31 януари 2024 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с прието Решение от 30.01.2024 г. на проведено заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания – Софийска област, и Заповед № РД-01-123/30.01.2024 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/24.01.2024 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област, във връзка с увеличената заболяемост от грип и ОРЗ на територията на Софийска област и увеличен брой на отсъстващите ученици и педагогически персонал,

в периода от 01.02.2024 г. до 07.02.2024 г., включително ще се организира обучение от разстояние  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците във всички училища на територията на Софийска област.

Иванова, Росица
началник на РУО


Заповед отмяна на тестване на учениците

Заповед за организация на учебния ден при тестване на Директора на СУ“ Васил Левски“ за 21.03.2022 и 28.03.2022

Заповед за организация на учебния ден при тестване от 28.02.2022г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за организация на учебния ден при тестване от 21.02.2022г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 07-18.02.2022г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 24.01.2022 – 28.01.2022. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед № РД-09-1279 от 21.01.2022 г.

Заповед за преминаване в електронна среда 08.11 – 15.11.2021г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 28.10-05.11.2021г. на всички ученици на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за преминаване в електронна среда 25-29.10.2021г. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за организация на образователния процес за времето от 21 октомври 2021 г. до 28 октомври 2021 г. вкл. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за организация на образователния процес за времето от 12 октомври 2021 г. до 24октомври 2021 г. вкл. на Директора на СУ“ Васил Левски“

Заповед за спазване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка на Директора на СУ“ Васил Левски“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 2021-2022 уч.година

Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни)

Декларация от родител

Декларация от ученик (18 год)

Декларация от ученик (14-17 год) и родител 

Заявление от родител

Заявление от ученик (18 год)

Заявление от ученик (14-17 год) и родител