Обществен съвет

Уважаеми колеги, ученици, родители и гости на нашия сайт, на тази страница ще Ви информираме за създаването и работата на Обществения съвет към
СУ „Васил Левски“