Членове

I. Основни членове:
1. Ангел Николов Славчев- – председател
2. Илина Цветанова – представител на община Елин Пелин
3. Христо Иванов Стайков – управител на РОТОПРИНТ ООД
4. Симеона Георгиева Попгеоргиева – представител на родителите /IXа/
5. Мария Цецкова Димитрова– представител на родителите /VIIб/
6. Даниел Александров Димитров– представител на родителите /VIд/
7. Владимира Ганчева Иванова – представител на родителите /IVа/

II. Резервни членове:
1. Лина Цветкова – резервен член на община Елин Пелин
2. Чавдар Димитров Величков – представител на работодателите
3. Гергана Георгиева Кожухарова– резервен член на родителите /VIв/
4. Гинка Трендафилова Минчева– резервен член на родителите /III а/