Учебна практика на учениците от десети клас

Учебната практика на учениците от десети клас, специалност „Компютърен график“, която се проведе от 01.07 до 15.07.21г. ,завърши с приятни емоции, нови знания и практически умения в областта на дизайна. Високият професионализъм на лекторите-Христо Стайков, Иван Стайков, Стилян Миладинов, Стефан Гьонев, Боряна Николова, Невена Павлова, Добромир Дочев и Пламен Джонев, представители на фирмите ГЕД и Ротопринт, мотивира учениците да усетят задоволство от направения избор, както и да навлязат в конкретиката на специалността. Лекционният курс представи на десетокласниците многообразието на печатните технологии, дигиталния маркетинг, видовете дизайн, психологията на продажбите, типографията на дизайна. Изключително интересни бяха и темите, свързани с управлението на проекти, цветове и медии, цветови пространства, създаването на бранд бук, прототип на приложение. Ръководителят на професионалната паралелка, г-жа Людмила Славкова, изказа задоволството си от професионалното отношение и ерудицията на лекторите, както и от отношението на учениците. Практиката, водена от г-н Джонев, разкри пред обучаемите реализирането на теоретичните знания в работния процес на печатница „Ротопринт“.

Учениците и техният ръководител връчиха благодарствено писмо и колаж на г-н Христо Стайков, собственик на печатница „Ротопринт“, за приноса и професионализма при осъществяване на учебната практика.

 

Споделете: