Благороден жест!

По повод патронния празник на нашето училище проф. Кирил Божков дари девет свои картини.
Благодарим за благородния жест!
Споделете: