,,Зелено предприемачество“

През тази учебна година учениците от 11-ти и 12-ти клас на СУ „Васил Левски“- град Елин Пелин , обучаващи се в профил Предприемачески с учител Магдалена Велкова усърдно работиха по програма Учебна Компания съвместно с Джуниър Ачийвмънт. Бяха учредени четири учебни фирми от общо двадесет и четирима ученика по модела на ООД (Дружество с ограничена отговорност) в сферата на т. нар.

„Зелено предприемачество“, отговарящи на следните условия: създаване на иновативен продукт/услуга или идея, да са реално изпълними, по възможност: производство и реализация. През учебния период учениците получаваха различни нелесни задачи от страна на фондация Джуниър Ачийвмънт, които бяха изпълнявани успешно в указаните срокове. Благодарение на това от създадените 100 учебни компании в цялата страна, четирите учебни компании на нашите ученици бяха сред шейсетте допуснати до полуфиналния състезателен кръг. Той се проведе на 19.04.2022 година в онлайн среда. Въпреки техническите трудности и притесненията бъдещите предприемачи успешно презентираха проектите си и с вещина отговаряха на допълнителните въпроси от страна на взискателното жури.

Поздравления за достойното представяне!
Споделете: