Да се научим да учим в едно училище за всички!

Няма по-добър начин за успех от сътрудничеството в училищната общност!
Учениците от XIб клас с класен ръководител г-жа Таня Цанева иницираха и проведоха нов тип взаимодействие в часа на класа. Темата, по която разискваха, беше „Мотивация и избори“. В рамките на часа, проведен по модела “Отворени врати“, те представиха своята визия за сътрудничество в часовете по профилираща подготовка за постигане на ефективно учене. Гости на проведения диспут бяха г-жа Ирена Цвяткова – заместник-директор на СУ „Васил Левски“, г-жа Магдалена Велкова, преподавател по предприемачество. В атмосфера на взаимно разбирателство единадесетокласниците изразиха мнения за своите очаквания, потребности и проблеми, чрез които да получат качествено образование, подготвящо ги за бъдеща реализация. Да бъдем взискателни към себе си и другите е залог за успех. Новите технологии са значими за съвременното обучение, но от първостепенно значение е човешкият фактор, който мотивира избора и е гаранция за бъдещ успех.
В края на часа гостите изразиха своята позиция и заедно с учениците се обединиха в мнението, че най-добрият начин за успех е сътрудничеството в училищната общност!
Споделете: