Дарителят-благородник с визия за бъдеще

Училищната общност се сдоби с уникален портрет на Васил Левски. Дарението е направено от личност, емоционално обвързана с нашето училище, вдъхновена от съзидателната мисия на образованието. Добротворството е памет, а този, който го проявява, е истински човек.
Портретът на Апостола излъчва светлина, окрилява и вдъхновява.
Пожеланието на Дарителя е за воля и сили в най-важната мисия на учителя-да възпитава младото поколение в идеалите и делото на Апостола.
Училищната общност изразява своята благодарност към Дарителя, чието дело е красноречиво доказателство за благородство и визия за бъдеще.
Споделете: