„STEM изследователи“

„STEM изследователи“ в начален етап е обучение, насочено към овладяване на базисни знания, умения, отношения и компетентности, свързани с природните науки и с практическото им приложение.

Приоритет за нашите второкласници е работа в екип и учене чрез правене. Това бе демонстрирано пред г-жа Ася Йотова – старши експерт по ОСО – РУО – София област за иновативните училища и г-жа Цвяткова – заместник-директор на СУ „Васил Левски“,  които извършиха наблюдение на урок, проведен от г-жа Минкова.

 

Споделете: