Нашите будители!

В седмицата, посветена на българския език и българската история, учениците от 6г клас с преподавател Т. Янкова, споделиха своите знания за нашите будители и техния завет към нас, съвременниците.

Класът беше разделен на екипи с поставени задачи, които учениците изпълниха с голям интерес.

Запознаха ни с любопитни факти от живота и дейността на Паисий Хилендарски, Петър Берон, Христо Ботев и Г.С. Раковски. Показаха и умения при изработването  на красиви табла и картинки, илюстриращи техните произведения.

Интересна бе задачата със сглобяването на пъзел, с образите на Левски и Ботев и кръстословица, чието крайно решение беше думата БУДИТЕЛ.

Урокът завърши с рецитал по стихове на Христо Ботев и снимка пред портретите на нашите будители!

Споделете: